Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, ul. Kluczewska 2

Początki działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Olkuszu sięgają 1951r., kiedy to Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Olkuszu powołało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oraz Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych.

Obecnie podstawową działalności Przedsiębiorstwa stanowi zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Jako prywatna spółka prawa handlowego, firma rozwija się dynamicznie z roku na roku, czego przykładem są prestiżowe nagrody Geparda Biznesu, które przyznano firmie dwukrotnie – w 2009 i 2012 roku.

RODO

Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdą Państwo tutaj.

Aktualne oferty

Dwa pomieszczenia garażowe każde o pow. 35 m2 przy ul. Kluczewskiej 2 - SZCZEGÓŁY OFERTY

Telefon alarmowy

W razie awarii po godz. 15:00 prosimy o kontakt pod numerem : 668 011 888

Nasza działalność polega m.in. na:

zarządzaniu i administrowaniu
nieruchomościami

administrowaniu placem targowym przy
ul. Sławkowskiej 12A

Zakres działalności usługowej naszego przedsiębiorstwa to:

 • zarządzanie nieruchomościami;
 • administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Olkusz;
 • zarządzanie i administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi;
 • administrowanie terenami, budynkami, lokalami, stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych;
 • pełnienie zastępstwa inwestycyjnego w zakresie remontów kapitalnych
  i modernizacji zarządzanych budynków;
 • sporządzanie świadectw energetycznych budynków i mieszkań;
 • utrzymanie czystości i porządku w obrębie zarządzanych nieruchomości;
 • administrowanie ogólnodostępnymi placami zabaw usytuowanymi na terenie miasta Olkusz;
 • administrowanie placem targowym na ul. Sławkowskiej;
 • sporządzanie audytów energetycznych.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Olkuszu informuje, że od stycznia 2018 roku we wszystkich punktach kasowych przedsiębiorstwa można dokonywać płatności bezgotówkowych za pomocą kart płatniczych.

Kontakt telefoniczny:

tel/fax:
(+48) 32 6430313
(+48) 32 6430316
(+48) 32 6430220

Kontakt elektroniczny:

Sekretariat:
sekretariat@pgk.olkusz.pl

Inspektor Danych Osobowych:
iod@pgk.olkusz.pl

KRS: 0000064251
Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Kapitał zakładowy:   601 000,00 zł.   
NIP: 637-010-22-56     
Regon: 271998095   
Konto: 77 8450 0005 0050 0555 8388 0047